Novatin

Selfmonitoring — Měření glykémie pacientem

Měření hladiny cukru v krvi (glykémie) pacientem ambulantně v pacientově domácím prostředí je zásadní a nezbytnou součástí léčby cukrovky. Zjištěné hodnoty glykémie ukazují množství cukru v krvi právě v daný okamžik provedeného vyšetření. Jedno měření informuje o aktuální situaci, např. po aplikaci větší dávky inzulinu, před řízením vozidla, po neočekávané fyzické aktivitě. Jedno měření však není schopno zachytit vývoj stavu glykemií v čase, zda je hladina cukru stabilní, stoupá či klesá. Proto více potřebných informací o změnách hladiny cukru v krvi během dne v závislosti na příjmu potravy a pohybové aktivitě poskytují tzv. glykemické profily. Jedná se o několik za sebou jdoucích měření glykémií. Obvykle jsou používány tzv. velký a malý glykemický profil. Malý glykemický profil se skládá nejčastěji ze 3—5 měření, před hlavními jídly a eventuálně před spaním a v noci. Velký glykemický profil (6—8 měření) je soubor měření glykémie před a dvě hodiny po každém hlavním jídle, před spaním a ve 2 hodiny ráno.

Mnoho klinických studií prokázalo, že léčba cukrovky vycházející z dobré znalosti hladin glykémie pacienta, umožňuje intenzivně snižovat hladiny glykémie a zajišťovat dlouhodobou dobrou kompenzaci cukrovky, což vede k podstatnému snížení výskytu, popř. ke zpomalení rozvoje progrese komplikací cukrovky a prodloužení života pacientů s cukrovkou.